Yıllık Bütçelemenin Önemi

Yıllık Bütçelemenin Önemi

2019 yılına girdik…

Yeni yılı istenen düzeyde bitirmek, planlanan yatırım, sınai veya ticari faaliyeti optimum noktada yakalayabilmek işletmeler açısından çok önemli.

Bunları yapabilmenin ve başarabilmenin yolu finansal şartların olgunluğuna bağlı.

Parasal olgunluğu ölçebilmenin yolu ise iyi bir “yıllık bütçeleme” planından geçiyor.

Var olan iç finans kaynaklarını doğru tespit etmek; dış kaynak (kredi vb) imkanlarını riskleri ile beraber doğru tahmin etmek bütçelemenin temel unsurları arasında yer alıyor.

İyi bir bütçeleme kadar bütçenin doğru uygulanması ve yönetilmesi de olmazsa olmazlardan…

Yapılan bütçe kaynaklarını işletme faaliyetlerine doğru bir şekilde ve kıvamda kanalize etmek ve bunu yaparken de rantabl bir şekilde gerçekleştirmek 31 Aralık 2019’da işletmenin başarısı olarak ortaya çıkacaktır…

Parasal güç…

Bütçeleme yapmanın diğer adı aslında işletmenin parasal gücünü tespit etmektir.

Yıllık bütçeleme yapmak, yıl içerisinde ortaya çıkabilecek olası şoklara ve/veya risklere karşı işletmeyi korumada bir kalkan görevini de görüyor…

Yıl boyunca işletmenin faaliyetinin genişliğini veya darlığını tarih tarih belirleme ve ona göre hareket etme imkânını temin ediyor.

Bütçeleme sayesinde işletme hedeflerini objektif bir şekilde değerlendirerek ortaya çıkarmak ve işletmenin gerçek olanaklarını rakamlarla fotoğraflama imkânı elde ediliyor.

Doğru hükmetmenin önemli yolu…

Yıllık bütçeleme işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde finansal navigasyon fonksiyonunu icra ediyor.

Paranın yönetici veya ortaklara değil; işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin “paraya söz geçirmesini ve yönetmesini” temin ediyor.

İyi bir bütçe…

Bütçeleme yapmak işletmelerin geleceğini garanti altına alan önemli bir uygulama. Bu sebeple bütçelemenin iyi hazırlanması işletmenin geleceği ile eşdeğere sahip…

  • Öncelikle hedef belirlemek ve bu hedefleri kısa, orta ve uzun vade olarak tespit etmek,
  • Geçmiş yıl net karını belirlemek,
  • Mevcut iç kaynak yani hazır parasal rakamı belirlemek,
  • Borçları tespit etmek,
  • Alacakları tespit etmek ve batak riskini iyi hesaplayarak alacaktan düşmek,
  • Parasal varlık ve alacakların (risk unsuru düşmüş hali) toplamından borçların düşülerek net iç finansal kaynak rakamlarını hesaplamak,
  • Yıl içinde elde edilecek geliri yıllık, aylık ve haftalık hesaplamak,
  • Yıl içinde gerçekleşebilecek harcamaları yıllık, aylık ve haftalık tespit etmek.

Tüm bunları yaptıktan sonra disiplinli ve basiretli bir şekilde uygulamak gerekiyor.

Revizeler mutlaka olacaktır. Ancak bunları işletme faaliyetini kolaylayıcı yönde gerçekleştirmek gerekiyor…

Aksi takdirde bütçele yapmanın bir anlamı kalmıyor.

Yukarıda sıraladığım esaslar genel bütçeleme aşamaları… Ayrıca ham madde vb özel bütçeler de hazırlanmalı…

Mutlaka…

İşletmelerin yıllık değil aynı zamanda 2, 3 ve 5 yıllık bütçeler ve hedefler belirlemesi ve hazırlaması gerektiği kanaatindeyim.

Yeni yatırımlar olsa da olmasa da bir fon oluşturmak ve bütçede; mutlaka işletmeye fon ödemesi yapılmalı… Bundan hiçbir zaman vazgeçmemek gerekiyor… Bütçenin içinde harcama kalemlerinden biriymiş gibi yatırım fonu hesap etmek ve ödemeyi disiplinli bir şekilde uygulamak… Belli bir dönem sonra önemli rakamlara ulaşan bir fon kaynağının oluştuğu görülecektir…

Unutmamak gerekir; bütçeleme, minimum mali ve finansal kaynaklarla minimum harcama yapılarak büyük hedeflere ulaşmayı sağlar…

Bu sebeple mutlaka yıllık hatta iki, üç ve beş yıllık bütçelemenizi yapın…

(09.01.2019 tarihli Milat Gazetesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

444 4 208 0 342 220 50 15 info@ahmetgüzel.com.tr
İncilipınar Mah. Gazimuhtar Paşa Blv. Nişantaşı Sk. Tekerekoğlu İş Mrk. Kat:4 No:94 Şehitkamil/GAZİANTEP

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021