Yatırım Teşvik Belgelerinde Yenilikler

Yatırım Teşvik Belgelerinde Yenilikler

Yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen esaslarda 9 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla yeni bazı düzenlemeler yapıldı.

Yapılan yenilikler özellikle bazı hususlarda müteşebbisler için kolaylıkları içeriyor.

Elektrik enerjisi yatırımları...

Yeni düzenlemede elektrik yatırımları için özel bir hüküm getirildi.

Buna göre;

Elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi;

a)       Yatırıma ilişkin ilgili kurumca düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile

b)       Asgari yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen YMM raporunun

Bakanlığa ibraz edilmesi hainde yapılmış sayılıyor.

Bunun sağlamış olduğu bazı kolaylıklara da imkân sağlanıyor…

Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizat serbestçe satılabilecek…

Satış işlemi için Bakanlıkça ilave herhangi bir işlemin yapılmasına da örneğin izin alınmasına gerek bulunmuyor.

Yatırımın başlangıç tarihi değişti…

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24.maddesine mülga ikinci cümle hükmüne göre;

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için;

yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası)”

harcama yapılması gerekiyordu.

Yapılan yeni düzenleme ile bu esas yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre 05.10.2016 tarihinde ve sonrasında alınan teşvik belgeleri için geçerli olmak üzere; Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihi olarak dikkate alınacak.

Harcama Şartı…

Yapılan düzenleme ile yatırıma başlamış olmak için ayrıca herhangi bir harcama yapmaya gerek bulunmayacak.

Diğer taraftan; teşvik belgesinde yer alan sabit tutarın yüzde 10 nispetinde harcama yapmış olma şartı da yürürlükten kaldırıldı.

Yatırımı Tamamlama Sürelerinin Uzatılmasında usul değişti…

Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen yatırım tamamlama süreleri de basite indirgendi…

Buna göre 09.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teşvik belgelerinin yatırım tamamlama süresi hiçbir prosedüre tabi olmaksızın ve herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacak.

Önceki uygulamada; süre uzatımı talep edilmesi, proje bazında değerlendirilmesi ve uygun görülmesi ön şartlarına bağlı idi.

Yeni uygulama;

a)      09.11.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve

b)      Ek süre alınmamış

bulunan teşvik belgeleri için de geçerli olacak…

Yani bu tarihten önce “alınmış” olup “süre uzatımı yapılmamış” olan teşvik belgelerinde de süre uzatımı yapılmış sayılacak.

(21.11.2018 tarihli Milat Gazetesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

444 4 208 0 342 220 50 15 info@ahmetgüzel.com.tr
İncilipınar Mah. Gazimuhtar Paşa Blv. Nişantaşı Sk. Tekerekoğlu İş Mrk. Kat:4 No:94 Şehitkamil/GAZİANTEP

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021