Tazminata İstisna

Tazminata İstisna

7162 sayılı Kanununla yapılan düzenleme neticesinde “tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını” düzenleyen Gelir Vergisi Kanunun 25.maddesinin birinci fıkrasının 1.bendi şu şekilde değiştirildi…

“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”

Bu düzenleme ile gelir vergisi uygulamasına ilişkin birçok husus açığa kavuşturuldu…

Yapılan değişiklik ile hizmet erbabına ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlara uygulanan gelir vergisi istisnası aynen korundu. Gelir vergisinden müstesna tutulan işsizlik nedeniyle verilen tazminatlar ile işe başlatmama tazminatlarına ise açıklık getirilmiş oldu.

İstisnanın ayrıntıları…

Buna göre hizmet erbabına yani işçilere ödenen;

·         Ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar,

·         4447 sayılı Kanun uyarınca ödenen işsizlik ödeneği,

·         4857 sayılı Kanunun 21.maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları,

gelir vergisinden istisnadır.

4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı işsizlere Kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri için gelir vergisi hesaplanmayacak, beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

4857 sayılı Kanunun 21.maddesine göre;

·         İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya

·         Gösterilen sebebin geçerli olmadığı

mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminatlar da istisna kapsamında olacak.

Diğer taraftan; arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen hizmet erbabına en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatları da istisna kapsamında tutulacak.

27 Mart 2018 Tarihinden önce kesintilere iade imkânı...

27 Mart 2018 tarihinden önce;

·         Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi (İşçi ve işverenin aralarındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi karşılıklı irade beyanları ile sona erdirme) kapsamında ödenen tazminatlar,

·         İş kaybı tazminatları,

·         İş sonu tazminatları,

·         İş güvencesi tazminatları gibi

çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi işçilere iade edilebilecek.

Bunun için kesintiye uğrayan hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde

·         Yetkili vergi dairelerine başvurmaları,

·         Dava açmamaları,

·         Açılmış  davalardan vazgeçmeleri

şartıyla iade edilebilecek.

İade düzenlemesinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili yargılama giderleri ve vekâlet ücretine de Mahkemece hükmedilmeyecek.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak 7162 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre değil mahkeme kararına göre işlem yapılacak.

(20.03.2019 tarihli Milat Gazetesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

444 4 208 0 342 220 50 15 info@ahmetgüzel.com.tr
İncilipınar Mah. Gazimuhtar Paşa Blv. Nişantaşı Sk. Tekerekoğlu İş Mrk. Kat:4 No:94 Şehitkamil/GAZİANTEP

Tüm Hakları Saklıdır. © 2019