Devir KDV ye Teşvik

Devir KDV ye Teşvik

Yaklaşık 35 yıl önce uygulamaya geçirilen KDV, güncellik hususunda birçok eksikliği içinde barındırıyor.

Hafta içinde Meclis’e sevk edilen yasa tasarısıyla söz konusu eksiklikleri gidermek adına yeni uygulamalar getirilecek.

Birikmiş KDV ekonomiye…

Kanun Tasarısına göre belli bir süredir kamuoyunda da beklenen ve reform niteliğinde olan yeni bir düzenleme var.

Bu düzenlemeyle indirim yoluyla giderilemeyen ve sonraki döneme devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesinin önü açılıyor.

Bu bağlamda; KDV mükellefleri alışları nedeniyle ödedikleri KDV’yi, belirlenen dönem veya dönemler içinde; tahsil ettikleri KDV’nin yetersiz olması sebebiyle sonraki döneme devir etmesi halinde söz konusu devir KDV’nin mükelleflere iadesi öngörülüyor.

Mevcut düzenlemede işletmenin sona ermesi halinde dahi iadesi mümkün değildi.

Bu yenilik ile beraber mükellefler için aynı zamanda bir finans kaynağı oluşuyor.

Başka bir ifade ile devir KDV sebebiyle statik durumda olan büyük bir para, bu suretle ekonomiye dahil oluyor; aktif ve dinamik hale geliyor…

Yani ekonomiye canlılık kazandırılıyor.

Çarpan etkisiyle ve bu paranın her sirküle olmasıyla ayrıca “hazineye gelir sağlayacağını” da belirtmek gerekiyor…

Yeni düzenleme ile sadece bundan sonra oluşacak devir, KDV’ye bu imkân getirilmiyor. Aynı zamanda geçmiş dönemlere ait birikmiş KDV’nin de mükelleflere iade edilmesine olanak sağlanıyor…

Devir KDV’ye ilişkin söz konusu iadeler “vergi incelemesi” ile mükelleflere ödenecek.

Esnafa kolaylık…

Yeni düzenleme ile esnafa ve serbest meslek erbabına farklı bir uygulama geliyor…

Buna göre; işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları aylık “KDV dahil hasılatları” üzerinden; alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’nin tutarına “bakmaksızın” belirlenen oranda KDV beyan edecek ve ödeyecekler.

Böyle bir durumda alış KDV’lerinin maliyet olarak dikkate alınıp alınmayacağı belli değil. Bekleyip göreceğiz.

Başka bir önemli düzenleme ATİK’lerle ilgili…

İşletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin KDV, bu kıymetler zayi olması durumunda herhangi bir düzeltme yapılmadan indirime konu edilme olanağı sağlanıyor...

İkinci el otomobil rahat nefes alacak…

İkinci el otomobil pazarı KDV uygulaması bakımından daha anlaşılır ve daha uygulanabilir bir kıvama gelecek.

İkinci el araç veya taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanların mükellef olmayanlardan aldıkları ve önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak dikkate alınacak.

Kanaatimce bu imkânın tüm KDV mükellefleri için getirilmesi gerekiyor.

Devlet kendine faiz ödetecek…

Yapılacak yeni düzenleme ile mükelleflerin KDV iadelerini 3 ay içinde alamaması halinde 3 aydan sonraki gecikme süresi için kendilerine faiz ödenecek.

Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk.

Mevcut 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda bu düzenleme var.

Ancak şimdiye kadar uygulanmadı.

İşverenin beklentisi...

KDV mükelleflerinin yıllardır bir beklentileri daha var, aslında.

İşletmelerinde ve faaliyetlerini sürdürmek için kullandıkları binek otomobile ait KDV’yi indirim konusu yapabilmek…

Bize düşen bu beklentiyi aktarmak… Takdir, Gelir İdaresi’nin…

(01.03.2018 tarihli Milat Gazetesinde yayımlanmıştır)

Yorumlar

444 4 208 0 342 220 50 15 info@ahmetgüzel.com.tr
İncilipınar Mah. Gazimuhtar Paşa Blv. Nişantaşı Sk. Tekerekoğlu İş Mrk. Kat:4 No:94 Şehitkamil/GAZİANTEP

Tüm Hakları Saklıdır. © 2019